Legal

Avenue Beach Hotel garandeert Uw privacy


Verzamelde gegevens 

De persoonsgegevens die U vrijwillig op deze website invult, worden verwerkt door Avenue Beach Hotel, conform de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verzerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens. 

Persoonlijke identificeerbare gegevens (zoals naam, adres, gsm-nummer, geslacht, geboortedatum en geboorteplaats, telefoon-en faxnummer, e-mailadres) worden ons bezorgd ofwel door Uzelf, ofwel worden ze verzameld via het gebruik van cookies. U aanvaardt dat Avenue Beach Hotel gebruik maakt van cookies. 

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van Uw computer om de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen, en om deze site te individualiseren volgens Uw persoonlijke voorkeuren. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die ze heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat U toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook aan te duiden telkens er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale werking van de website in het gedrang brengen. 

Gebruik van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen door Avenue Beach Hotel gebruikt worden voor de volgende doeleinden: a) U op de hoogte stellen van updates van deze site, b) U op de hoogte stellen van onze commerciële acties en promoties van producten, diensten, evenementen, etc. 

Avenue Beach Hotel kan de verzamelde gegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet zijn voorzien in het hier omschreven privacy-beleid. In dat geval, zullen wij U contacteren alvorens Uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleienden, om U op de hoogte te stellen van wijzigingen aan ons privacy-beleid én om U de kans te bieden Uw persoonsgegevens aan te passen of te verwijderen. 

Avenue Beach Hotel zal de verzamelde gegevens nooit doorgeven of verkopen aan derden. Als U geen mededelingen wenst te ontvangen van Avenue Beach Hotel aangaande commerciële acties of promoties, gelieve ons te contacteren via e-mail: info@avenuebeachhotel.be. Uw gegevens worden daarna gratis verwijderd uit ons bestand. 

Inzage en verbetering van ons bestand

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van Uw persoonsgegevens. Gelieve met ons contact op te nemen via e-mail: info@avenuebeachhotel.be, indien U bepaalde gegevens wenst in te kijken, te verwijderen of aan te passen. Desgevallend kunt U ook de verbetering vragen van de gegevens die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. 

Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Als U vindt dat deze website niet in overeenstemming is met het hier beschreven privacy-beleid en de geldende wetgeving, neem dan contact op met de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Waterloolaan 115, 1000 Brussel, www.privacy.fgov.be.