Voorwaarden

Verkoopvoorwaarden Avenue Beach Hotel

1. Boekingen

Avenue Beach Hotel neemt alleen boekingen in behandeling van personen vanaf 18 jaar. Avenue Beach Hotel behoudt zich het recht voor om te allen tijde, zonder opgave van redenen, een boeking te weigeren. Voor elke boekingen brengt Avenue Beach Hotel €5,- per persoon reserveringskosten in rekening. . Na de boeking ontvangt U een bevestiging en factuur per e-mail. 

2. Kamerprijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro. 

In de prijs van iedere kamer is inbegrepen:

 • 6% BTW 
 • Een overnachting in de geboekte type kamer 
 • Dagelijkse opfrisbeurt van kamer en badkamer
 • Gebruik van het draadloos internet

In de prijs van de kamer is niet (automatisch) inbegrepen:

 • Ontbijt
 • Gebruik van de wellness (€20,- per persoon per beurt) 
 • Parkeerplaats
 • Toeristenbelasting/huisvuiltaks (per persoon en per nacht)

Voor de vaststelling van het aantal personen per boekingsperiode geldt het maximale aantal personen dat ten minste één nacht in de kamer verblijft. Eerder vertrek leidt niet tot restitutie van toeristenbelasting en heffingen.

3. Betalingen

U betaalt bij het telefonisch of per mail boeken van Uw verblijf het totale factuurbedrag afhankelijk van het type reservering.(kamerprijs, toeristenbelasting, milieuheffing, eventuele servicekosten en extra’s)

Indien er een andere naam op de factuur moet vermeld staan dan er opgegeven is bij de reservering is dit enkel mogelijk in het volgende geval.

a) Bij flexibele tarieven, met een aankomstdatum meer dan 3 dagen na reserveringsdatum. Mits dit bij de reservering direct wordt opgegeven.

b) Bij alle andere gevallen waar de betaling reeds is uitgevoerd is dit niet mogelijk.

Bij Flexibele tarief 3 dagen voor aankomst wordt de betaling automatisch van uw opgegeven kredietkaart gehaald. (indien u minder dan 3 dagen voor aankomst een flexible tarief boekt wordt de betaling direct bij reservering uitgevoerd) 

Bij Non-Refundable tarief op het moment van reservering wordt de betaling van het volledige factuurbedrag automatisch van uw opgegeven kredietkaart gehaald.

Er kan in het Avenue Beach Hotel enkel betaald worden met krediet- of bankkaart. Cash geld wordt niet aanvaard.

4. Wijzigingskosten

Indien U, na de totstandkoming van de boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Avenue Beach Hotel niet verplicht hieraan te voldoen.

Wijzigingsvoorwaarden zijn afhankelijk van het type tarief dat u heeft geboekt.

Bij Non-Refundable tarief:

Deze prijs is voordeliger dan het Flexibel tarief maar, kostenloze wijziging is niet mogelijk. Het verschuldigde bedrag zal overeenkomen met 100% van het factuurbedrag.

Bij Flexibel tarief:

Het is de vrije keuze van Avenue Beach Hotel of, en in hoeverre, die wijzigingen worden geaccepteerd. Voor elke wijziging, in een reeds gedane boeking, tot maximaal 1 week vóór aankomst rekenen wij u €10,- wijzigingskosten per kamer aan. Deze kosten worden niet aangerekend indien U bijboekt of wijzigt naar een duurdere periode of kamer. In beginsel worden wijzigingen binnen 1 week vóór aankomst niet toegestaan. Bij een wijziging naar een goedkopere periode of kamer, of een (gedeeltelijke) annulering binnen een periode van 1 week vóór aanvang van het verblijf, bent U het volledige oorspronkelijke factuurbedrag verschuldigd. Indien U na de totstandkoming van de boeking van meer dan één kamer het aantal geboekte kamers wilt verminderen, gelden de annuleringsbepalingen zoals vermeld onder 5.

5. Annuleren

Annuleringsvoorwaarden zijn afhankelijk van het type tarief dat u heeft geboekt.

Bij Non-Refundable tarief:

Deze prijs is voordeliger dan het Flexibel tarief maar, kostenloze wijziging of annulering is niet mogelijk. Het verschuldigde bedrag zal overeenkomen met 100% van het factuurbedrag.

Bij Flexible tarief:

a) Bij annulering tot 3 dagen vóór aanvang van het verblijf, is dit kostenloos.

b) Bij annulering binnen 3 dagen vóór aanvang van het verblijf, is het volledige factuurbedrag verschuldigd.

c) Bij voortijdige beëindiging van het verblijf, is het volledige factuurbedrag verschuldigd.

6. Hotelreglement

Teneinde het verblijf in het hotel voor alle Gasten zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, dienen alle Gasten zich te houden aan de voor het hotel vastgestelde (gedrags)regels, neergelegd in het hotelreglement en het wellnessreglement. Deze reglementen zijn beschikbaar aan de receptie van het Avenue Beach Hotel. 

Overtreding van de regels kan verwijdering uit het hotel tot gevolg hebben, zonder dat restitutie van het factuurbedrag of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Avenue Beach Hotel behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van haar faciliteiten. Wij maken U er tevens op attent dat het mogelijk is dat tijdens Uw verblijf onderhoudswerkzaamheden in het hotel kunnen uitgevoerd worden zonder dat U recht heeft op enige vergoeding.

7. Overmacht

Overmacht aan de zijde van Avenue Beach Hotel bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Avenue Beach Hotel, daaronder mede begrepen: oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen. 

8. Aansprakelijkheid

 1. Avenue Beach Hotel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:
  • diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het hotel. Indien U iets gebroken of beschadigd heeft, meld de schade aan de receptie en vereffen uw schuld. Zo vermijdt U dat het bedrag achteraf gefactureerd wordt en er bijkomende administratieve kosten worden aangerekend;
  • het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het hotel.
 2. De persoon die de boeking gemaakt heeft en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die voor Avenue Beach Hotel en/of enige derde zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het hotel bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enige zaak die zij onder zich hebben.
 3. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten van de kamer kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.

9. Klachten

Ondanks alle zorgen van Avenue Beach Hotel kan het voorkomen dat U een gerechtvaardigde klacht heeft. Deze klacht dient U ter plaatse en direct met de Directie op te nemen, teneinde de Directie in de gelegenheid te stellen e.e.a. onmiddellijk op te lossen. Mocht de klacht niet tot tevredenheid worden afgehandeld, dan heeft U tot uiterlijk 1 week na vertrek van het hotel de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen via info@avenuebeachhotel.be

10. Foto’s en video’s

Indien hetzij een Gast of degene die hem of haar vergezellen of zich door zijn of haar toedoen in het hotel bevinden, hetzij een bezoeker, toevallig op een foto en/of een video staat die (op)genomen werd voor afbeelding in een Avenue Beach Hotel -publicatie en/of voor weergave op een internetsite van het Avenue Beach Hotel, wordt diens instemming met het gebruik van de foto en/of video in de publicatie en/of de internetsite vermoed, zelfs indien hij/zij op de foto en/of video herkenbaar is.

11. Algemeen

Uw contractpartij is BVBA Hotel Bel Eur, Koninginnelaan 31, 8400 Oostende. Correspondentie kunt u richten aan: Avenue Beach Hotel, Koninginnelaan 27, 8400 Oostende. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen, direct of indirect gedaan bij Avenue Beach Hotel.